Škola dialogu I

Materiály z prvního setkání Školy dialogu i další doplňující zdroje relevantní k tématům, o nichž jsme mluvili.

Prezentace:
Teorie dialogu - epistemologie
Psychoterapie v dialogu - humanistické a existenciální přístupy

Doplňující prezentace z výuky na Evangelikálním teologickém semináři, shrnující základní aspekty gestalt terapie, logoterapie a rogersovské psychoterapie.

Přehled zdrojové literatury k přednáškám zde.

Odkazy na relevantntí psychoterapeutické výcviky v ČR:
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
Slovenský inštitút logoterapie
Institut pro výcvik v gestalt terapii
Dialog - Český institut pro výcvik v gestalt terapii
Gestalt studia
Česká daseinsanalytická společnost
Pražská vysoká škola psychosociálních studií - výcvik v daseinsanalýze, výcvik v pokročilé daseinsanalýze

EPISTEMOLOGIE
4 z mnoha teologů, kteří stojí za pozornost: Alister McGrath, John Polkinghorne, Alvin Plantinga a N. T. Wright.

První z Wrightových Gifford Lectures, ostatní najdete na youtube, stejně jako noho zajímavých videí od ostatních zmiňovaných autorů.

 

HUMANISTICKÉ A EXISTENCIÁLNÍ TEORIE

Žel křesťanské video materiály o humanistických terapiích na webu neznám. Zde je alespoň přehled zajímavých s představiteli humanistických terapeutických přístupů, nichž jsme mluvili.