__

SUPERVIZE  

Supervize je nástroj, který se užívá jako organizovaná příležitost k reflexi aktuálních pracovních a vztahových témat. Je jedním ze zdrojů podpory, myšlenkového strukturování a bezpečným prostorem pro reflexi práce s lidmi. Je nástrojem, který může sloužit k těmto účelům: prevence vyhoření, zlepšení péče o svěřené lidi, hledání alternativních řešení a perspektiv atd. 


Supervize pro kazatele a pastorační poradce:

V rámci ADKP nabízíme formu případové supervize ve skupině. Účastníci přináší konkrétní pastorační situace, které řeší ve svých sborech a ve kterých dojdou do bodu, kdy si neví rady. Jsou ochotni situaci předložit skupině, nechat si od ostatních nahlédnout do své práce, ale i do svých otazníků a pochybností. Učí se formulovat zakázku, tj. co očekávají od skupiny, v čem konkrétně potřebují pomoc, poradit, získat náhled a podobně. Mohou získat nové pohledy, vhledy do své situace, povzbuzení, podporu, srovnání myšlenek, někdy se mohou ukázat i první kroky k řešení. Supervizoři vedou skupinu za použití různých forem strukturovaného dialogu.

Supervize pro terapeuty:

V rámci ADKP nabízíme formu případové supervize ve skupině. Účastníci supervize přináší konkrétní situace, které řeší ve svých poradnách a ve kterých dojdou do bodu, kdy si neví rady. Jsou ochotni situaci předložit skupině, nechat si od ostatních nahlédnout do své práce, ale i do svých otazníků, pochybností. Učí se formulovat zakázku, tj. co očekávají od skupiny, v čem konkrétně potřebují pomoc, poradit, získat náhled a podobně. Mohou získat nové pohledy, vhledy do své situace, povzbuzení, podporu, srovnání myšlenek, někdy se mohou ukázat i první kroky k řešení. Vzhledem k charakteru a poslání ADKP se budeme cíleně zaměřovat na možnosti a způsoby integrace křesťanské víry a hodnot v přístupu ke klientům.


Supervizní skupina je součástí každé sobotní Školy dialogu.
Mimo tyto termíny je možné zařadit se do supervizních skupin u Mgr. Dany Staňkové na emailu dana.stankova@gmail.com