__

Hans Kung: 
Freud a budoucnost náboženství

 
Freud a budoucnost
 

Kniha významného švýcarského teologa a filozofa Freud a budoucnost náboženství se zabývá vztahem psychoterapie a religiozity člověka. Na toto téma pohlíží ze dvou perspektiv - očima doby Sigmunda Freuda a v kontextu dnešní postmoderní doby .

Na začátku knihy se autor věnuje osobnosti Sigmunda Freuda – jeho životu a dílu, rozebírá Freudův kritický pohled na náboženství, jmenuje přínosy psychoanalýzy pro náboženskou praxi. Na druhou stranu se ale takézamýšlí nad kritikou psychoanalýzy a uvádí argumenty proti výtkám Freuda vůči náboženství.

V druhé části se autor dostává k tématu vytěsňování religiozity v psychologii, psychiatrii a psychoterapii. Klade si otázku, zda je možné vnímat paralelu mezi sexualitou v době Freudově a religiozitou v době postmoderní. Náboženství je opomíjeným tématem, v praxi psychiatrů a zvláště psychoanalytiků hraje (na rozdíl od sexuality) nepatrnou roli. Jedná se o vytěsnění?

Kniha je velice přínosná ve své podnětnosti, čtenáře vede ke kritickému a hlubšímu přemýšlení. Je přehledná a srozumitelná, čte se velice dobře, stojí však za to číst ji pomalu a promýšlet jednotlivé, autorem nabízené pohledy.

recenzovala: Michaela Jelínková

 

__

Shults LeRon F., Sandage, S. J.: 
Transforming Spirituality: Integrating Theology and Psychology

 
Transforming Spirituality
 

The twenty-first century has given rise to a growing interest in the intersection of science, religion, and spirituality. Few books address these issues from multiple perspectives and theories. To fill this void, F. LeRon Shults and Steven Sandage, coauthors of The Faces of Forgiveness (winner of the Narramore Award from the Christian Association for Psychological Studies) continue their interdisciplinary dialogue in their latest work, Transforming Spirituality. In this book Shults and Sandage address the subject of spiritual transformation through the lenses of psychology and theology. 

In addition to college and seminary students, Transforming Spirituality will appeal to readers interested in Christian spirituality. What is more, it provides helpful insights for counselors, psychologists, and others who work in the mental health field.

 

__

Dueck A., Reimer K.: 
A Peacable Psychology: Christian Therapy in a World of Many Cultures

 
A Peaceable Psychology
 

In the past century psychology has been practiced in the manner of medical science, working from the assumption that therapy can transcend particular ethnic and religious traditions. Seeking to move the conversation forward, this book argues for a theologically, culturally, and politically sensitive psychotherapy whereby the Christian psychologist treats the patient according to the particulars of the patient's political situation and ethnic and religious tradition, while acknowledging the role of his or her own Christian story in therapeutic dialogue. The authors point to the life of Jesus as the foundation on which to build a therapeutic ethic, appropriating the story of his life to bring healing.

 

__

Johnson, Eric et al.: 
Psychology & Christianity: Five Views

 
johnson eric
 

How are Christians to understand and undertake the discipline of psychology? This question has been of keen interest (and sometimes concern) to Christians because of the importance we place on a correct understanding of human nature. Psychology can sometimes seem disconnected from, if not antithetical to, Christian perspectives on life. How are we to understand our Christian beliefs about persons in relation to secular psychological beliefs?

This revised edition of a widely appreciated text now presents five models for understanding the relationship between psychology and Christianity. All the essays and responses have been reworked and updated with some new contributors including the addition of a new perspective, the transformative view from John Coe and Todd Hall (Biola University). Also found here is David Powlison (Westminster Theological Seminary) who offers the biblical counseling model.

 

__

Miloš Raban: 
Duchovní smysl člověka dnes

 
duchovni-smysl-cloveka-dnes
 

Autor, docent filosofie na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, v této obsáhlé práci analyzuje různé badatele v oblasti psychologie a psychiatrie především z hlediska jejich zkoumání a řešení závažných psychických problémů, plynoucích u nemocných z jejich nedostatečného řešení základních osobních problémů, např. smyslu života. Z tohoto hlediska si zvláště všímá přístupu psychoanalytiků – S. Freuda a C. G. Junga. Ukazuje zároveň na významný podíl této problematiky ve vnitřním životě člověka. Vodítko při cestě k výslednému řešení mu často poskytuje židovský myslitel V. F. Frankl, jehož dílo, u nás z řady překladů známé, obzvlášť hluboko rozebírá. Práce se ovšem nevyčerpává pouze analýzou názorů cizích, ale ukazuje i autorův zásadní přístup, založený na aplikaci křesťanského učení. Kniha zároveň poskytuje poučení o řadě badatelů a myslitelů, u nás dosud málo známých či neznámých, především z německé jazykové oblasti.

 

__

Marie T. Hoffman: 
Toward Mutual Recognition

 
toward-mutual-recognition
 

“Tato kniha je pozoruhodným dílem vzájemného obohacení. Na hlubokém poznání obou tradic Marie Hoffmanová  pro svoje křesťanské kolegy interpretuje současnou psychoanalytickou teorii a psychoanalytické komunitě předkládá základní východiska křesťanské teologie. Zkoumá přitom koncepční a dějinné souvislosti obou diskurzů způsobem, který může překvapit čtenáře z obou skupin. Její styl je odborný a srozumitelný. Hoffmanová se pohybuje mezi výkladem hlubokých intelektuálních otázek a praktickou ilustrací jejich důsledků, když podává otevřený a důslědný rozbor své práce s vážně traumatizovanou ženou. Autorčina nakažlivá vášeň, soucit a erudice činí tuto knihu nezbytnou četbou pro každého, kdo se zajímá o dějiny psychoanalytického myšlení anebo o nadčasové otázky hlavních náboženských tradic. Pro běžné terapeuty, kteří jsou hodinu po hodině svědky křehkosti a nezdolnosti lidské duše, bude  tato kniha inspirací a útěchou.”

- Nancy McWilliams, psychoanalytička, autorka Psychoanalytic Diagnosis