Dne 18. srpna 2018 proběhla Pražských Strašnicích série přednášek americké psychoanalytičky Marie Hoffman, kterou doprovázel její manžel a kolega Lowell Hoffman.

Marie T. Hoffman, Ph.D

  __Marie T. Hoffman is a psychoanalyst practitioning at The Brookheaven Center and the director of Brookheaven Institute for Psychoanalysis and Christian Theology (BIPACT). She is a graduate of and Clinical Assistant Professor of Psychology (Adjunct) at the New York University Post-Doctoral Program in Psychoanalysis and Psychotherapy and co-founder of the Society for Exploration of Psychoanalytic Psychotherapies and Theology (SEPTT). She also often serves as adjunct faculty at Rosemead School of Psychology and Fuller Seminary School of Psychology. She is the author of Toward Mutual Recognition, When the Roll is Called and numerous chapters and articles in professional psychological publications.

Marie T. Hoffman, Ph.D


Hoffmanová je zakladatelkou Brookhavenského centra pro poradenství a vývoj, ředitelkou Brookheavenského institutu pro psychoanalýzu a křesťanskou teologii (BIPACT) a společně s manželem jsou zakladateli Společnosti pro zkoumání psychoanalytických psychoterapií a teologie (SEPTT). Jejich výcvikový program je akreditován Americkou psychoanalytickou společností. Hoffmanová je externí vyučující na Postdoktorandském psychoanalytickém a psychoterapeutickém programu New Yorské Univerzity, kde před lety sama vystudovala. Spolupracuje s řadou významnývch psychoanalytických autorů ze vztahové školy (např. Jessica Benjamin, Lewis Aron) i z jiných proudů (Robert Gordon, Nancy McWilliams). Ve své praci jsou manželé Hoffmanovi ovlivněni zkušeností s životem v komunitě L’Abri, pod vedením významného evangelikálního autora Francise Schaeffera, odkud si odnesli silný důraz na akademickou kvalitu, ale také hluboký smysl pro komunitní rozměr své práce, formování studentů i kandidátů ve výcviku, který vedou. 

2

V Praze Marie Hoffman představila téma opírající se o její první knihu Cestou vzájemného rozpoznání (angl. Toward Mutual Recognition). Hoffmanová, inspirovaná prací Jessicy Benjamin, rozpracovala paralelu mezi pohyby vzájemné identifikace, poddání se, vděčného rozpoznání a teologickými pojmy vtělení, ukřižování a vzkříšení. Opírá se přitom zejména o kriticky pojaté teologické aspekty Hegela a o dílo francouzského filosofa Paula Ricoeura. 

3
4


Ve třech přednáškách ukázala, jak se třífázový proces směřující k vzájemnému rozpoznání/uznání (angl. recognition) mezi nezávislými a přitom k sobě vztaženými subjekty, projevuje v dějinách vztahu psychoanalýzy, židovství a křesťanské víry i v psychoterapeutickém procesu, což následně ilustrovala dvěma podnětnými kazuistikami. Hoffmanová také podala přehled křesťanských vlivů v životě významných psychoanalytických autorů, což je výsledek několikaletého zkoumání, při němž s manželem například navštívila osobní archiv R. W. D. Fairbairna ve Skotsku, mapovla korespondenci Freuda a jeho blízkého přítele, kněze a zakladatele Švýcarské psychoanalytické spolešnosti Oskara Pfistera, anebo mluvila s blízkými spolupracovníky Michaela Balinta i s potomky Karen Horneyové. Samostatná přednáška byla věnovaná životu a dílu Ronalda Fairbairna, který je jednou z hlavních dějinných inspirací současné vztahové psychoanalýzy.  

Účastníci seminářů ocenili Hoffmanové vřelý a osobitý styl i hluboký ponor jak do dějin a teorie psychoanalýzy, tak do teologie a filosofie. Pražské přednášky nebyly její první aktivitou tohoto typu v Evropě. Hoffmanová přednášela také na Oxfordské univerzitě, v londýnském Centru Anny Freudové i v Budapešti v Centru Sándora Ferencziho. Upozornit chceme ale zvlášť na první Pfister forum, jež v červnu 2018  pořádala  Společnost pro zkoumání psychoanalytických psychoterapií a teologie ve Švýcarské Lausanne. Sešli se tam zejména dynamicky orientovaní psychologové z řady evropských zemí, kandádáti výcviku v SEPTT, i externí přednášející, jako například Robert Gordon, jeden z hlavních editorů Psychodynamického diagnostického manuálu (PDM-2). O případném dalším ročníku Pfister Fora budeme informovat na našich stránkách.

5
3