Nov
30
7:00 PM19:00

Konference o odpuštění

Konference o odpuštění


Blok I. 

Odpuštění v širších souvislostech 

Kratší vstup 15 minut

S fenoménem odpuštění se setkáváme napříč různými obory. V religionistice, teologii, filozofii, neurologii, pedagogice, právu, politice i v psychologii. V některých oborech má mnoha set letou tradici, v jiných je relativním nováčkem, částečně proto, že samy obory se vyvinuli nedávno. Pro zasazení tématu odpuštění do dějinných souvislostí se zaměříme na tři hlavní okruhy, které se postupně historicky rozšiřovali, vycházeli jeden z druhého a zpětně se ovlivňovali. V současné době existují všechny tři vedle sebe ve vzájemném dialogu. Nejprve se zaměříme na diskurz náboženský, který je ze všech nejstarší, poté filozofický, a nakonec nejmladší, ale v dnešní době velmi výrazný diskurz psychologický. 

Přechodová aktivita (odpuštění a neodpuštění v malířství, filmu a literatuře)

Co říkáme a neříkáme slovem odpouštím? 

Delší vstup 30-45 minut

Obor zabývající se tématem odpuštění se od počátku potýká s nejednoznačným uchopením základního pojmu. Představíme si několik základních definic odpuštění i metafor, které pomáhají vyjádřit jeho podstatu. Součástí pochopení toho, co znamená zralé a zdravé odpuštění je i jeho negativní vymezení. Podíváme se tedy na různé projevy nezralého odpuštění a pseudo-odpuštění. 

Přestávka 

Blok II. 

Odpuštění v kontextu vývoje 

Kratší vstup 15 minut 

V této části se zaměříme na přehled výsledků výzkumů zabývajících se odpuštěním v kontextu vývoje člověka. Schopnost reálně odpouštět křivdu nemusí nutně růst s přibývajícím věkem, ovšem v průběhu života se pochopení odpouštění i motivace k němu. Zaměříme se také na otázku, jak přispět k vývoji dětí a dospívajících, aby bylo odpuštění jednou ze strategií vyrovnání se s křivdou, kterou mají ve své zásobě sociálních dovedností. 

Přechodová aktivita (?)

Modely procesu odpouštění 

Delší vstup 30-45 minut 

Představíme si několik teoretických modelů, které popisují dynamiku procesu odpuštění. Většina z nich se shoduje na několika klíčových krocích, bez kterých není zralé odpuštění možné. Jednotlivé kroky si představíme, podíváme se na jejich oporu v psychologii i teologii a přidáme k nim praktické techniky, které mohou člověku pomoci touto fází procesu odpuštění úspěšně projít. 

Přestávka na oběd

Blok III.

Seminář: Specifika odpuštění rodičovské křivdy (Dalimil Staněk)

V rámci odpoledního semináře se blíže podíváme na téma odpuštění rodičovské křivdy. Konfliktní vztah s rodiči, a subjektivně vnímaná křivda je jedním z častých témat, které se objevují v psychologickém poradenství a terapii. Vztah k rodičům je v mnoha ohledech specifický, a proto dynamika procesu odpuštění může být odlišná. Seminář bude obsahovat přehled tématu a diskusi. 


Seminář: Odpuštění v psychoanalytické perspektivě (Marek Macák)

Seminář: Práce s odpuštěním v manželské a rodinné terapii (Dana Staňková)

Seminář: Směrem k teologii smíření ( ? )

Přestávka

Blok IV. 


Skupinová diskuse (?)

Panelová diskuse 

View Event →