Cílem ADKP je vytvoření vstřícného prostoru pro rozvoj vzájemného dialogu křesťanství a psychologie. Jak křesťanská víra, tak psychologie mají potenciál na mnoha úrovních zasáhnout život člověka a společnosti, a jejich vzájemný dialog může vést k obohacení, prohloubení i konstruktivní kritické sebereflexi lidí, kteří se v těchto sférách pohybují.

 
 

__

Záleží nám

na tom, aby psychologicky vzdělaní křesťané uměli docenit bohatost a hloubku vlastní víry i křesťanské teologie a dovedli je vztáhnout k teorii a své odborné praxi. Stejně tak chceme nabídnout kvalitní, psychologicky informovanou reflexi křesťanské víry, a to na úrovni, která odpovídá standardům dialogu křesťanství a psychologie v mezinárodním měřítku. 

 

ADKP nabízí možnost komplexního profesního i duchovního růstu prostřednictvím těchto aktivit:

 
 

A. VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme pravidelné přednášky a semináře zprostředkující dialog teologie a psychologie, jeho dějiny, aspekty i aktuální vývoj. Součástí našich aktivit jsou také supervizní semináře pro psychology, terapeuty a poradce s aktivním zájmem o křesťanskou víru. 

 

B. KOMUNITA

Klademe velký důraz na budování komunity studentů a odborníků, s prostorem pro vzájemnou inspiraci, profesionální i duchovní podporu. Chceme rovněž vytvářet prostor pro rozvoj vlastního vkladu do sféry dialogu křesťanství a psychologie v kontextu různých psychologických oborů a tradic i různých křesťanských teologií a komunit. 

 

C. ZDROJE

Uvědomujeme si přínos literatury, kontaktů i široké nabídky aktivit a akcí z produkce jiných spolků a institucí u nás i v zahraničí. Proto v rámci ADKP nabízíme platformu pro shromažďování a sdílení knih, odborných časopisů, internetových odkazů i přehled aktuálních akcí a databázi dostupných křesťanských odborníků.

 
circle
 

Iniciativa ADKP: 

ŠKOLA DIALOGU  V průběhu školního roku pořádáme vzdělávací dny, jejichž součástí jsou dopolední přednášky a semináře na téma dialogu křesťanství a psychologie, opřené o relevantní zdroje a literaturu. Obsahově se dlouhodobě nezaměřujeme na žádný konkrétní psychologický směr, resp. chceme reflektovat celou škálu přístupů. V odpolední části je možné účastnit se skupinové supervize anebo skupin pro frekventanty terapeutických výcviků, studenty vysokých škol, apod. Prostor je věnován také budování komunity, vzájemnému poznávání a sdílení kontaktů, informací a podnětů. Víc informací naleznete v sekci: Škola dialogu

 

KONFERENCE ADKP Jednou ročně probíhá konference zaměřená na vybrané psychologické anebo teologické téma, s důrazem na dialog psychologie a křesťanství. Na našich konferencích účastníci můžou potkat a osobně poznat významné místní i zahraniční autory a odborníky z oblasti psycholgie, psychoterapie i teologie. Pravidelně organizujeme také Zimní konferenci pro pastorační pracovníky, která je zaměřená na laickou veřejnost. Podrobnější informace o našich konferencích naleznete v sekcích: Konference ADKP a Zimní konference pro pastorační pracovníky

 

WEB  Na stránkách ADKP naleznete blog s aktuálními informacemi, články, a recenzemi, odkazy na literaturu a spřízněné spolky u nás i v zahraničí. K dispizici je také interní forum pro potřeby odborné veřejnosti. Pracujeme též na veřejné databázi psychologů, terapeutů a poradců v ČR a SR.

 

CESTUJÍCÍ KNIHOVNA  Na našich akcích je dostupná knihovna odborné literatury, ve které je k dispozici množství knih z produkce našich, ale zejména zahraničních autorů publikujících v oboru integrace teologie a psychologie, křesťanské antropologie, psychologie náboženství, psychoterapie, psychiatrie a teologie. Výpůjční řád si můžete přečíst na tomto odkazu. Obsah knihovny naleznete v sekci: Zdroje - Knihovna

 

SUPERVIZE  Někteří naši spolupracovníci nabízí supervizní setkání v oblasti pastorace, poradenství, psychoterapie anebo psychologické diagnostiky. Podrobnější informace naleznete v sekci: Vzdělávání - Supervize ADKP

 

UPOZORNĚNÍ: Naše aktivity se zaměřují na odbornou veřejnost, jsou proto k dispozici výhradně:


A. studentům psychologie a psychiatrie

B. psychologům a psychiatrům

C. psychoterapeutům, frekventantům akreditovaných terapeutických výcviků

D. teologům s vysokoškolským vzděláním.