Odpuštění v perspektivách psychologie
a teologie

__

BEA Olomouc
30. listopadu


PROGRAM

9.00 - 10.00 Registrace
10.00 - 11.00 Blok I. Odpuštění v širších souvislostech / Co říkáme slovem « odpouštím »
11.00 - 11.30 Pauza
11.30 - 12.30 Blok II. Modely odpuštění v kontextu vývoje / Modely procesu odpuštění
12.30 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.30 Blok III. Semináře
15.30. - 16.00 Pauza
16.00 - 17.00 Blok IV. Panelová diskuse


Termín přihlášení byl prodloužen do 1. listopadu 2019

Registrace:

Registrace pro odborníky v oblasti psychologie, psychiatrie a psychoterapie a studenty těchto oborů.

Registrace jako odborník (odborník v oblastí psychologie, psychiatrie a terapie) Registrace jako student (student psychologie, medicíny, frekventant výcviku)
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
 

Upozornění: Registrace je platná po uhrazení zaslané faktury.