Konference o pastoraci 2017

Asociace pro dialog křesťanství a psychologie (ADKP) ve spolupráci s Poradenským centrem 13ka pořádá konferenci o pastoraci.

Konference je určena především těm, kteří se v praxi zabývají pastorací v církvi nebo mají tuto práci na srdci.

Tématem letošní konference je Zákoutí a úskalí pastorace, hlavním řečníkem je Ken Wilson, který pracoval v týmu známých křesťanských poradců Larryho Crabba a Dana Allendera. Mimo jeho akademických zkušeností má také bohaté zkušenosti z pastorační práce v místním sboru Fellowship Bible Church - FBC Conway, kde v současnosti působí jako hlavní kazatel.

Dále se můžete těšit na různé semináře, které se k celému tématu vztahují. Účast jako řečníci přislíbili Marek Macák, Dana Staňková, Petra Mizurová a Dalimil Staněk.

Konference proběhne v sobotu 28. ledna 2017 v prostorách Církve bratrské 13ka, Mukařovského 1986, Praha 5. Začínáme v 9:00 registrací, přepokládaný konec konference je v 18:00.

Účastnický poplatek je 300 Kč a zahrnuje občerstvení i oběd během setkání. Platba konferenčního poplatku probíhá na místě v hotovosti (od 9.00 do 9.30 hod.)

Upozorňujeme, že u některých volitelných seminářů a supervize může být omezen počet účastníků.

Registrace prodloužena do 27. ledna 2017 (včetně). Online registrace

 

Program dne

9.00 - 9.30 - registrace
9.30 - 9.45 - úvod do konference
9.45 - 10.45 - hlavní přednáška (Ken Wilson)
10:45 - 11:15 - přestávka s občerstvením
11.15 - 12:15 - hlavní přednáška (Ken Wilson)
12:15 - 13.15 - oběd
13.15 - 14.15 - pokračování dopoledního programu
14.15 - 16.30 - semináře / supervize
16.30 - 17.00 - přestávka s občerstvení
17.00 - 18.00 - závěrečná panelová diskuse a zakončení konference

______________________

Zodpovědnost, meze a kompetence v pastoraci - Petra Mizurová

Každý, kdo se angažuje v oblasti pastorace, si potřebuje ujasnit, za co má a nemá zodpovědnost a naučit se respektovat hranice své i toho, komu pomáhá. Pokud člověk přebírá zodpovědnost, která mu nepatří, může ublížit sobě i druhým. Seminář se bude zabývat otázkami zodpovědnosti, mezí a kompetencí v oblasti pastorace a dotkne se i otázky vymezení pastorační služby a psychologie.

Strachy a falešné naděje v pastoračním čase - Dalimil Staněk

Budeme společně přemýšlet a diskutovat o skryté dynamice strachů (blokujících/motivujících) a nadějí (falešných/uzdravujících), které v pastoračním čase prožívá jak osoba pastoranda tak osoba pastoračního pracovníka. Tyto často neuvědomované prožitky spolu s dalšími emocemi utváří pozadí pastoračního vztahu, mají veliký vliv na atmosféru a mohou být velmi nebezpečné, zvláště pokud nedojde k jejich zvědomění.

Supervizní seminář - Dana Staňková

V rámci semináře se pokusíme nahlédnout na zákoutí a úskalí pastorace ve sboru skrze konkrétní kazuistiku. Předpokládám vysoké zapojení účastníků, jejichž počet je omezen na 10 (přijatí účastníci budou informováni emailem). Přednost mají ti, kteří se aktivně věnují pastoraci na sboru a jsou ochotni přinést svoji kazuistiku. Cílem semináře je mimo jiné seznámit účastníky s metodami skupinové supervize.

Osobnost v pastoračním procesu - Marek Macák

Podíváme se na jednotlivé aspekty osobnosti, typické vnitřní konfllitky a úrovně duševní zralosti i dopad osobnostní dynamiky na pastorační proces - s čím počítat, na co můžeme narazit u sebe i u lidí, které vedeme, na co pozor, a co lze v jednoltivých situacích čekat a dělat. Pro vážné zájemce o práci s lidmi bude doporučena relevnantní literatura.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Bližší informace o konferenci Touhy a potřeby v přístupu Larryho Crabba a v Biblickém poradenství najdete v sekci KONFERENCE

 

SETKÁNÍ ADKP V PRAZE

Setkání ADKP v Praze se uskuteční v neděli 1.4. od 15:00. Setkáme se opět v knihovně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Probíraným tématem bude Konstrukce reality v psychoterapii a v pastoraci - přednáška a diskuse.

 

MEZINÁRODNÍ KONVENCE KŘESŤANSKÉ ASOCIACE PRO PSYCHOLOGICKÁ STUDIA (CAPS):

29. - 31. březen 2012 (Washington, DC, USA)

- bližší informace brzy na caps.net i této stránce

 

 

DEN PRO DIALOG KŘESŤANSTVÍ A PSYCHOLOGIE 2 - Přesahy a kontrasty

SE USKUTEČNÍ 5.11.2011 (Praha, Česká republika), 09:00 - 17:00