1. Den pro dialog

V sobotu 24. června proběhne první setkání ADKP pro odbornou veřejnost. Tato akce je určena pro psychology, psychoterapeuty, účastníky a absolventy terapeutických a supervizních výcviků. Konference se bude konat ve sboru Církve bratrské na Praze 13 (bližší informace o místě konání zde). Cena (platba na místě): 600 CZK / studenti VŠ 300 CZK. Závazně se přihlašte nejpozději do 12.června 2017 na našem emailu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Program

9.00 . 9:30     Registrace

9.30 - 10.30   Psychologie na prahu víry, víra na prahu psychologie - jak je tomu u nás - Mgr. Marek Macák

10.30 - 11.00 přestávka

11.00 - 12.30 Dialog křesťanství a psychologie: Přehled pěti modelů vztahu křesťanství, vědy a praxe - Daniel R. Green, Ph.D.

12:30 - 13:30 Oběd (zajistěno na místě konání)

13:30 - 15.00 Mapování (společná diskuse nad potřebami, možnostmi a nabídkou ADKP)

15:00 - 15:30 přestávka

15:30 - 17:00 Panelová diskuse

17:00 - 17:15 Závěr

- po ukončení akce bude ještě neformální prostor min 1 hod. ke k rozhovorům u kávy a občerstvení

 

Přednáška 1: Psychologie na prahu víry, víry na prahu psychologie - jak je tomu u nás: Vzájemný vztah křesťanské víry, psychologického poznáni a praxe obou těchto sfér je v našem prostředí velmi specifický, poznamenaný dlouholetým sekularismem, různorodým vývojem postojů v církvích, i nástupem postmodernismu a s ním souvisejícího znovuoživení zájmu o duchovno v širší společnosti. Podíváme se na to, jak se tyto vlivy promítají do způsobů, kterým v České republice věřící lidé zacházejí s psychologií a jak se psychologové staví ke křesťanské víře a praxi. Prozkoumáme aktuální možnosti, výzvy a přesahy, zejména s ohledem na sféru poradenství, psychoterapie a klinické psychologie.  

Mgr. Marek Macák je psycholog, zabývá se zejména klinicky-psychologickou diagnostikou a psychoterapií. Ve svém přístupu k psychologii je eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje v Centru pro léčbu boleti. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. V roce 2011 zakládal Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů. Je šťastně svobodný, původně pochází ze Slovenska.

 

Přednáška 2: Dialog křesťanství a psychologie - přehled pěti modelů vztahu křesťanství, vědy a praxe: Porozumění našeho vnitřního i společenského života a péče o něj bylo v dějinách zprostředkované náboženskými a filozofickými společenstvími. Změny, které přinesl vývoj v průběhu osvícenství a rozvoj vědeckého poznání, nabídly alternativní a často konkurenční výklady lidské zkušenosti. Mnoho křesťanů se pokusilo smířit křeťanství s vědou a víru s praxí. Tato přednáška nabídne přehled pěti modelů takovéhoto smíření, včetně praktické aplikace do oblasti prožívání naší identity ve vztahu k těmto modelům.

Daniel Green, Ph.D. je akreditovaný psycholog. 27 let pracoval jako ředitel kliniky New Life Resources ve Wisconsinském městě Waukesha. Vyučuje na Trinity International University, Marquette University a na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Je klinickým vedoucím výcvikového programu James Place Behavioral Health Graduate Training Program. Dr. Green získal bakalářský titul z Trinity College, magisterský titul v komunitní psychologie z Bradley University a doktorát v klinické psychologii z Askansaské univerzity. Je členem Americké psychologické společnosti a autorem anebo spoluautorem sedmi knih, a mnoha článků a kapitol. Publikační činnost Dr.Greena se zaměřuje zejména na tyto okruhy: vina a stud, truchlení, neučená bezmocnost, procesy učení, sexuální závislosti a integrace křesťanské víry a psychologické praxe. Dr. Green je ženatý a s manželkou Lynne jsou jejich potěšením jejich dvě děti, jeden zeť, dvě vnoučata a jeden domácí mazlíček. 

 

Mapování (společná diskuse nad potřebami, možnostmi a nabídkou ADKP): Založením ADKP v roce 2011 jsme chtěli vytvořit prostor pro dialog mezi křesťanskou vírou a psychologií. Nabídnout platformu pro sdílení perspektiv, kontaktů a informací napříč širokým spektrem křesťanských denominací a spiritualit i psychologických přístupů a oborů. Naším cílem je sloužit veřejnosti se zájmem o takový dialog, a to na úrovni akademické, profesionální i laické. V tomto bloku chceme tento poměrně široký záměr konkretizovat.  Chceme se ptát a mapovat potřeby, nápady, fantazie účastníků a hledat, jestli a jakým způsobem může ADKP naplňovat potřeby, realizovat některé nápady a konkretizovat vize.

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagog. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí.  Je vdaná, s manželem mají tři dospělé děti, v posledním roce se radují z prvního vnuka. Je členkou Církve bratrské.

 

 

 

17_04_25_poster_jpg