Společně ke zdroji 

z jakých zdrojů čerpáme v pastýřské péči


V sobotu 27. ledna proběhne jednodenní konference o pastoraci. Konference je určena ty, kteří se v praxi zabývají pastorací v církvi nebo mají tuto práci na srdci.

Hlavní řečník: Ken Wilson, který pracoval v týmu Larryho Crabba a Dana Allendera. Mimo jeho akademických zkušeností má také bohaté zkušenosti z pastorační práce v místním sboru Fellowship Bible Church - FBC Conway, kde v současnosti působí jako hlavní kazatel.

Vedoucí seminářů: Marek Macák, Petra Mizurová, Dalimil Staněk a Dana Staňková.

Místo konání: Sbor Církve bratrské na Praze 13 (bližší informace o místě konání zde)

Cena: 600 CZK / studenti VŠ 300 CZK (včetně občerstvení a oběda). Platby na místě.

Přihlášky: závazně do 20. 1. 2018 na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Přednášky budou překládány do češtiny.


Program

9.30 - 9.40 - úvod

9.40 - 11.00 - Ken Wilson - Používání a zneužívání Písma v pastoraci

11.00 - 11.20 - přestávka s občerstvením

11.20 - 12.40 - Ken Wilson - Vhodné uplatnění osobní zkušenosti v pastoračním rozhovoru

12.40 - 13.40 - společný oběd

13.40 - 15.00 semináře / supervize

15.00 - 15.20 - přestávka s občerstvením

15.20 - 16.30 - panelová diskuse

16.30 - 17.00 závěr a reflexe účastníků 


Anotace a řečníci odpoledních seminářů:

Seminář 1: Zdroje skryté v prožívání.

V pastoračních rozhovorech se často zaměřujeme na obsah toho, o čem mluvit. Každý obsah rozhovoru se však odehrává na scéně různých aspektů prožívání lidí, se kterými mluvíme. V semináři budou představeny některé z možností, které nabízí cílenější a více uvědomělá práce s různými aspekty prožívání klientů – s jejich myšlením, emocionalitou i představivostí a vůlí.

Mgr. Marek Macák je klinický psycholog, zabývá se zejména klinicky-psychologickou diagnostikou a psychoterapií. Ve svém přístupu k psychologii je eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje v Centru pro léčbu boleti. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. V roce 2011 zakládal Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů. Je šťastně svobodný, původně pochází ze Slovenska.

Seminář 2: Psychologická a duchovní dynamika zrání jedince uvnitř komunity jako zdroj pastorační péče

Seminář se věnuje problematice duchovního a osobnostního zrání křesťana ve vztahu k církevnímu společenství. Jak se komunita stává živnou půdou pro zrání jejích členů a kdy je překážkou růstu? Jaké máme nástroje kproměně širšího společenství? Teoretický úvod. Příklady z praxe. Sdílení zkušeností.

PhDr. Dalimil Staněk pracuje jako kazatel Církve bratrské. Vystudoval teologii na ETS a psychologii na UPOL. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a odpuštění. Je ženatý s manželkou Lenkou.

Seminář 3: (MUDr. Petra Mizurová) - anotace bude doplněna později

Supervizní seminář

Supervizi považuji za jeden ze zdrojů pastorace. Předpokládám vysoké zapojení účastníků, jejichž počet je omezen na 10. Přednost mají ti, kteří se aktivně věnují pastoraci na sboru a jsou ochotni přinést svoji kazuistiku. Cílem semináře je mimo jiné seznámit účastníky s metodami skupinové supervize.

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagog. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři. Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně církevním a paracírkevním prostředí. Je vdaná, s manželem mají tři dospělé děti, posledním roce se radují z prvního vnuka. Je členkou Církve bratrské.

 

 


1. Den pro dialog

V sobotu 24. června proběhne první setkání ADKP pro odbornou veřejnost. Tato akce je určena pro psychology, psychoterapeuty, účastníky a absolventy terapeutických a supervizních výcviků. Konference se bude konat ve sboru Církve bratrské na Praze 13 (bližší informace o místě konání zde). Cena (platba na místě): 600 CZK / studenti VŠ 300 CZK. Závazně se přihlašte nejpozději do 12.června 2017 na našem emailu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Program

9.00 . 9:30     Registrace

9.30 - 10.30   Psychologie na prahu víry, víra na prahu psychologie - jak je tomu u nás - Mgr. Marek Macák

10.30 - 11.00 přestávka

11.00 - 12.30 Dialog křesťanství a psychologie: Přehled pěti modelů vztahu křesťanství, vědy a praxe - Daniel R. Green, Ph.D.

12:30 - 13:30 Oběd (zajistěno na místě konání)

13:30 - 15.00 Mapování (společná diskuse nad potřebami, možnostmi a nabídkou ADKP)

15:00 - 15:30 přestávka

15:30 - 17:00 Panelová diskuse

17:00 - 17:15 Závěr

- po ukončení akce bude ještě neformální prostor min 1 hod. ke k rozhovorům u kávy a občerstvení

 

Přednáška 1: Psychologie na prahu víry, víry na prahu psychologie - jak je tomu u nás: Vzájemný vztah křesťanské víry, psychologického poznáni a praxe obou těchto sfér je v našem prostředí velmi specifický, poznamenaný dlouholetým sekularismem, různorodým vývojem postojů v církvích, i nástupem postmodernismu a s ním souvisejícího znovuoživení zájmu o duchovno v širší společnosti. Podíváme se na to, jak se tyto vlivy promítají do způsobů, kterým v České republice věřící lidé zacházejí s psychologií a jak se psychologové staví ke křesťanské víře a praxi. Prozkoumáme aktuální možnosti, výzvy a přesahy, zejména s ohledem na sféru poradenství, psychoterapie a klinické psychologie.  

Mgr. Marek Macák je psycholog, zabývá se zejména klinicky-psychologickou diagnostikou a psychoterapií. Ve svém přístupu k psychologii je eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje v Centru pro léčbu boleti. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. V roce 2011 zakládal Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů. Je šťastně svobodný, původně pochází ze Slovenska.

 

Přednáška 2: Dialog křesťanství a psychologie - přehled pěti modelů vztahu křesťanství, vědy a praxe: Porozumění našeho vnitřního i společenského života a péče o něj bylo v dějinách zprostředkované náboženskými a filozofickými společenstvími. Změny, které přinesl vývoj v průběhu osvícenství a rozvoj vědeckého poznání, nabídly alternativní a často konkurenční výklady lidské zkušenosti. Mnoho křesťanů se pokusilo smířit křeťanství s vědou a víru s praxí. Tato přednáška nabídne přehled pěti modelů takovéhoto smíření, včetně praktické aplikace do oblasti prožívání naší identity ve vztahu k těmto modelům.

Daniel Green, Ph.D. je akreditovaný psycholog. 27 let pracoval jako ředitel kliniky New Life Resources ve Wisconsinském městě Waukesha. Vyučuje na Trinity International University, Marquette University a na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Je klinickým vedoucím výcvikového programu James Place Behavioral Health Graduate Training Program. Dr. Green získal bakalářský titul z Trinity College, magisterský titul v komunitní psychologie z Bradley University a doktorát v klinické psychologii z Askansaské univerzity. Je členem Americké psychologické společnosti a autorem anebo spoluautorem sedmi knih, a mnoha článků a kapitol. Publikační činnost Dr.Greena se zaměřuje zejména na tyto okruhy: vina a stud, truchlení, neučená bezmocnost, procesy učení, sexuální závislosti a integrace křesťanské víry a psychologické praxe. Dr. Green je ženatý a s manželkou Lynne jsou jejich potěšením jejich dvě děti, jeden zeť, dvě vnoučata a jeden domácí mazlíček. 

 

Mapování (společná diskuse nad potřebami, možnostmi a nabídkou ADKP): Založením ADKP v roce 2011 jsme chtěli vytvořit prostor pro dialog mezi křesťanskou vírou a psychologií. Nabídnout platformu pro sdílení perspektiv, kontaktů a informací napříč širokým spektrem křesťanských denominací a spiritualit i psychologických přístupů a oborů. Naším cílem je sloužit veřejnosti se zájmem o takový dialog, a to na úrovni akademické, profesionální i laické. V tomto bloku chceme tento poměrně široký záměr konkretizovat.  Chceme se ptát a mapovat potřeby, nápady, fantazie účastníků a hledat, jestli a jakým způsobem může ADKP naplňovat potřeby, realizovat některé nápady a konkretizovat vize.

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagog. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí.  Je vdaná, s manželem mají tři dospělé děti, v posledním roce se radují z prvního vnuka. Je členkou Církve bratrské.

 

 

 

17_04_25_poster_jpg