Společně ke zdroji 

z jakých zdrojů čerpáme v pastýřské péči


V sobotu 27. ledna proběhne jednodenní konference o pastoraci. Konference je určena ty, kteří se v praxi zabývají pastorací v církvi nebo mají tuto práci na srdci.

Hlavní řečník: Ken Wilson, který pracoval v týmu Larryho Crabba a Dana Allendera. Mimo jeho akademických zkušeností má také bohaté zkušenosti z pastorační práce v místním sboru Fellowship Bible Church - FBC Conway, kde v současnosti působí jako hlavní kazatel.

Vedoucí seminářů: Marek Macák, Petra Mizurová, Dalimil Staněk a Dana Staňková.

Místo konání: Sbor Církve bratrské na Praze 13 (bližší informace o místě konání zde)

Cena: 600 CZK / studenti VŠ 300 CZK (včetně občerstvení a oběda). Platby na místě.

Přihlášky: závazně do 20. 1. 2018 na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Přednášky budou překládány do češtiny.


Program

9.30 - 9.40 - úvod

9.40 - 11.00 - Ken Wilson - Používání a zneužívání Písma v pastoraci

11.00 - 11.20 - přestávka s občerstvením

11.20 - 12.40 - Ken Wilson - Vhodné uplatnění osobní zkušenosti v pastoračním rozhovoru

12.40 - 13.40 - společný oběd

13.40 - 15.00 semináře / supervize

15.00 - 15.20 - přestávka s občerstvením

15.20 - 16.30 - panelová diskuse

16.30 - 17.00 závěr a reflexe účastníků 


Anotace a řečníci odpoledních seminářů:

Seminář 1: Zdroje skryté v prožívání.

V pastoračních rozhovorech se často zaměřujeme na obsah toho, o čem mluvit. Každý obsah rozhovoru se však odehrává na scéně různých aspektů prožívání lidí, se kterými mluvíme. V semináři budou představeny některé z možností, které nabízí cílenější a více uvědomělá práce s různými aspekty prožívání klientů – s jejich myšlením, emocionalitou i představivostí a vůlí.

Mgr. Marek Macák je klinický psycholog, zabývá se zejména klinicky-psychologickou diagnostikou a psychoterapií. Ve svém přístupu k psychologii je eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje v Centru pro léčbu boleti. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. V roce 2011 zakládal Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů. Je šťastně svobodný, původně pochází ze Slovenska.

Seminář 2: Psychologická a duchovní dynamika zrání jedince uvnitř komunity jako zdroj pastorační péče

Seminář se věnuje problematice duchovního a osobnostního zrání křesťana ve vztahu k církevnímu společenství. Jak se komunita stává živnou půdou pro zrání jejích členů a kdy je překážkou růstu? Jaké máme nástroje kproměně širšího společenství? Teoretický úvod. Příklady z praxe. Sdílení zkušeností.

PhDr. Dalimil Staněk pracuje jako kazatel Církve bratrské. Vystudoval teologii na ETS a psychologii na UPOL. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a odpuštění. Je ženatý s manželkou Lenkou.

Seminář 3: Únava, krize víry nebo vyhoření?

Mnoho z nás se potýká s chronickou únavou, sníženou odolností vůči stresům, plíživou ztrátou nadšení a radosti ze života. Kdy jsme jen „normálně“ unaveni a kdy jsme již na cestě k mentálnímu a citovému vyčerpání? Jak tomu čelit? Co s tím, když se člověka zmocňuje lhostejnost a nechuť ke službě a k životu ve  sborovém společenství?

 
MUDr. Petra Mizurová) vystudovala 3. lékařskou fakultu UK. Absolvovala pětiletý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik zaměřený na prevenci a terapii psychotraumatu a řadu seminářů v oblasti pastorace a psychoterapie. V církvi se dlouhodobě se věnovala službě dětem a dospívajícím, nyní se s manželem podílí na službě manželským párům. Od roku 2013 se věnuje profesně psychoterapii a poradenství v poradně při KS Praha, jehož je i členkou. Má čtyři dospívající a dospělé děti.

 

Supervizní seminář: Supervizi považuji za jeden ze zdrojů pastorace. Předpokládám vysoké zapojení účastníků, jejichž počet je omezen na 10. Přednost mají ti, kteří se aktivně věnují pastoraci na sboru a jsou ochotni přinést svoji kazuistiku. Cílem semináře je mimo jiné seznámit účastníky s metodami skupinové supervize.

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagog. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři. Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je vdaná, s manželem mají tři dospělé děti, v posledním roce se radují z prvního vnuka. Je členkou Církve bratrské.